WK cursussen I WK I introductie
Actieve revalidatie wervelkolom.     De PRT® approach.

In deze cursus wordt via een aantal stappen (kaarten) de belastbaarheid van de patiënt opgebouwd. In de PRT® approach worden drie verschillende belastbaarheden van de patiënt onderscheiden. De algemene, de specifieke en als uitvloeisel van beide de functionele belastbaarheid. Geen multifunctionele aanpak, geen gedragspsychologische theoriëen en geen anatomische diagnostiek. Een cursus waar op basis van functionele diagnostiek het probleem van de patiënt wordt geanalyseerd en een voor de patiënt functioneel actief revalidatieprogramma wordt opgesteld. Besproken worden zowel a-specifieke als specifieke problemen.
  Cursusduur: 4 dagen.  
alles weten? >