Toelatingseisen cursussen I toelatingseisen | PRT® trainer

Toelatingseisen opleiding tot Physical Rehabilitation Trainer (PRT®). (Post HBO opleiding)

Alle hieronder genoemde beroepsgroepen mogen na het succesvol afsluiten van de opleiding de titel PRT, achter de naam voeren. De naam PRT® praktijk of PRT® centrum cq ander gebruik van de naam PRT® mag niet worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de International Academy for Sportscience en Prof. Bert A.M. van Wingerden PhD.
 opleiding fisiotherapie
 artsen opleiding
 academie lich. opvoeding
 bewegings wetenschappen
 ergotherapeut
 bewegings therapeut
 wie niet?

Opleiding fysiotherapie
Na het met goed gevolg afleggen van het theoretische en praktische examen van de opleiding tot PRT® wordt het internationaal erkende diploma Physical Rehabilitation Trainer® uitgereikt, alsmede wordt men als PRT® geregistreerd door de World Association of Rehabilitation Training. Indien men geen examen doet verkrijgt men een certificaat dat men de opleiding heeft gevolgd.

Artsenopleiding
Na het met goed gevolg afleggen van het theoretische en praktische examen van de opleiding tot PRT® wordt het internationaal erkende diploma Physical Rehabilitation Trainer® uitgereikt, alsmede wordt men als PRT® geregistreerd door de World Association of Rehabilitation Training. Indien men geen examen doet verkrijgt men een certificaat dat men de opleiding heeft gevolgd.

Academie voor lichamelijke opvoeding
Na het met goed gevolg afleggen van het theoretische en praktische examen van de opleiding tot PRT® wordt het internationaal erkende diploma Physical Rehabilitation Trainer® uitgereikt, alsmede wordt men als PRT® geregistreerd door de World Association of Rehabilitation Training. Indien men geen examen doet verkrijgt men een certificaat dat men de opleiding heeft gevolgd.

Bewegingswetenschappen
Na het met goed gevolg afleggen van het theoretische en praktische examen van de opleiding tot PRT® wordt het internationaal erkende diploma Physical Rehabilitation Trainer® uitgereikt, alsmede wordt men als PRT® geregistreerd door de World Association of Rehabilitation Training. Indien men geen examen doet verkrijgt men een certificaat dat men de opleiding heeft gevolgd.

Ergotherapeut, bewegingstherapeut
Na het met goed gevolg afleggen van het theoretische en praktische examen van de opleiding tot PRT® wordt het internationaal erkende diploma Physical Rehabilitation Trainer® uitgereikt, alsmede wordt men als PRT® geregistreerd door de World Association of Rehabilitation Training. Indien men geen examen doet verkrijgt men een certificaat dat men de opleiding heeft gevolgd.

Wie worden niet toegelaten
Studenten zonder HBO opleiding, waarbij in dit verband met name de opleidingen CIOS, Sportmassage en bewegingstechnologie moeten worden genoemd, kunnen niet worden toegelaten tot deze opleiding.

Met eventuele verdere vragen wendt U zich tot het IAS secretariaat.

 ^