Diabetes cursussen I diabetes complete info
Preventie, training en voeding

Inleiding

Diabetes Mellitus, in de volksmond “suikerziekte” is een toenemend probleem in onze westerse beschaving. Waar het vroeger vooral een ziektebeeld was wat zich bij ouderen manifesteerde, zien we nu een enorme toename onder de jonge volwassenen en zelfs de jeugd. Hieruit blijkt duidelijk, ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat de veranderde maatschappij met slechte voeding (junkfood, fast food), te weinig beweging (computer, snel, snel, druk, druk dus auto, etc.), overmatige medicatie en slechte informatie, een enorme invloed hebben op deze ontwikkeling.

 inleiding
 voor wie?
 docent
 programma
 cursusduur
 plaats
 wanneer
 kosten
 inschrijving
 benodigdheden
Voor wie? ^
Docent
De cursus staat onder leiding van: Bert A.M. van Wingerden PhD.,PRT.,ATC. Professor in Sports Physical Therapy and Sportscience, City University Los Angeles, CA. USA. Director of IAS.


artikel:
diabetes
een leefstijl probleem

Plaats
IAS Postgraduate Study and Research Center
Deken Schmerlingstraat 15 - 15a, 5841 AM Oploo

 ^
Wanneer
Op het inschrijfformulier vindt u de eerst volgende periode wanneer deze cursus plaats zal vinden.

Cursusduur
2 dagen

Kosten en inschrijving

De totale kosten bestaan uit inschrijf- en cursusgeld.
(zie inschrijfformulier voor prijzen)

incl. klapper met syllabus, koffie en thee (excl inschrijfgeld).

Inschrijving via inschrijfformulier en na overmaking
van inschrijfgeld op:
NL45ABNA0551741473 . onder vermelding van naam, adres woonplaats en cursusnr.
 inschrijven? 5  >

 ^
Programma

In deze cursus gaan we de diverse vormen van Diabetes Mellitus bespreken met de tot nu toe bekende fysiologische achtergronden en daarbij de mogelijke interventies van training, voeding en de daaruit volgende preventie. Ook worden de meest voorkomende complicaties en vaak medicamenteuze interventies besproken.

Dat preventie en behandeling van een aantal vormen via de weg van training en voeding, populair worden, dit worden wel de leef- en eetgewoonten genoemd, zou voor een ieder duidelijk moeten zijn, maar blijkt in de praktijk op niets uit te lopen gezien de enorme stijging van het aantal patiënten.

In theorie en praktijk worden de verschillende trainings- en bewegingsinterventies (schema’s) doorgenomen, waarbij de leeftijd van de patiënt natuurlijk een belangrijke rol zal spelen. Ook de rol van de voedingsindustrie, de invloed van voeding en de farmaceutische industrie zullen aan de orde komen.


Benodigdheden
-

Met eventuele verdere vragen wendt U zich tot het IAS secretariaat.

 ^